หัวหน้ากลุ่มงาน

สาขาศัลยศาสตร์

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (Neurology Surgery)

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological surgery)

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)

ศัลยศาสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery)

สาขากุมารศัลยศาสตร์ (Pediatrician Surgery)

ปรับปรุงเมื่อ 03 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:14:02