เวลาเปิดให้บริการ

  • แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  • วชิระคลินิกนอกเวลาราชการ 08.30 – 20.30
  • แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการ 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี ให้บริการเวลา 16.30 – 20.00 น. (มีค่าบริการ 600 บาท) ดูเพิ่มเติม https://www.vachiraphuket.go.th/departments/special-medical-clinic/
  • คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) เต็นท์ขาวตรงข้ามโรงพยาบาล ให้บริการเวลา 08.30 – 20.00 น.

 


Service time

  • The Outpatient Department (OPD) is open  Monday – Friday from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
  • Vachira Clinic after hours 08:30 a.m. – 08:30 p.m.
  • Emergency department available 24 hours.
  • Mahogany Health Center Service time 4:30 p.m.- 8.00 p.m. (Extra service fee 600 baht) More detail at https://www.vachiraphuket.go.th/departments/special-medical-clinic/
  • Respiratory Disease Clinic (ARI), white tent opposite the hospital (Service time 08.30 a.m. – 08.00 p.m.)