• แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  • วชิระคลินิกนอกเวลาราชการ 08.30 – 20.30
  • แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการ 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี ให้บริการเวลา 16.30 – 20.00 น. (มีค่าบริการ 600 บาท) ดูเพิ่มเติม https://www.vachiraphuket.go.th/departments/special-medical-clinic/
  • คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) เต็นท์ขาวตรงข้ามโรงพยาบาล ให้บริการเวลา 08.30 – 20.00 น.