ท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ที่

ธนาคารเลือด รพ.วชิระภูเก็ต ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก

  • วันราชการ 08.30-20.00 น.
  • วันหยุดราชการ 08.30-15.00 น.

โทร. 076-361234 ต่อ 1287

หรือติดตามสถานที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านได้ที่ Facebook ธนาคารเลือด รพ.วชิระภูเก็ต