วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 Phuket – South Rotary club บริจาคตู้อบทารกแรกเกิด 4เครื่อง , Syring pump 6เครื่อง , สมุดจดบันทึกหนูน้อยNICU ,ชุด Kits กลับบ้าน ,การจัดอบรมการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด และ VDO สื่อการสอนสำหรับพ่อ-แม่ ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ค รับมอบโดยนพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ หออภิบาลทารกแรกเกิด(์NICU) อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2022 เวลา 11:04:05

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rotary22