คุณสมชัย จิรโรจน์วัฒน และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่ออุทิศให้คุณอรุณพร จิรโรจน์วัฒน โดยมีคุณจิราวรรณ งานสถิร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และคุณคุณัฐฐ์ มากวิสิฐธนธร หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 15 ธันวาคม 2022 เวลา 06:32:46

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3lwc