วันที่ 19 เมษายน 2565 คุณสันติ เลิศศุภกุล และ คุณหม่อย แซ่จุ่ง มอบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล รับมอบโดยยนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ณ อาคารคอซิมบี้ รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xy