27 กุมภาพันธ์ 2567 Healthy Ning Studio บริจาคเงินรายได้ที่ได้จากการทำ Workshop Integeative Yoga Gen III จำนวน 40,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ Healthy Ning Studio อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6mdr