26 พ.ค. 2565 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอขอบคุณ “โครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย” โดย พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ จ.นนทบุรี พระผู้ริเริ่มโครงการฯ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท พร้อมตู้รับบริจาค ให้กับโรงพยาบาล โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/z226