คุณทรงชัย สุธาประดิษฐ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ รพ.วชิระ จำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการโรงพยาบาล โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต