วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คุณวีนัส ผลิโกมล บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล รับมอบโดยนายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ณ ฟาร์มไข่ไก่สุเทพ ผลิโกมล.

ปรับปรุงเมื่อ 19 มกราคม 2022 เวลา 10:06:16

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/cy4d