วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คุณวีนัส ผลิโกมล บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล รับมอบโดยนายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ณ ฟาร์มไข่ไก่สุเทพ ผลิโกมล.