วันที่ 21 มกราคม 2565 นางนงนุช บุญลือและครอบครัว บริจาคเงิน 100,000บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล รับมอบโดยพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและคณะผู้บริหาร ณ ร้านห้างทองเพชรทวี