วันที่ 4 มกราคม 2565 คุณสิริลักษณ์ พุคคะบุตร์ และคุณรุ่งนภา ถิรเจริญสกุล เป็นผู้บริจาคแทนคุณชาญ แอนติค โดยมอบเงินบริจาค 1,800,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดยนพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

//งานเวชนิทัศน์

ปรับปรุงเมื่อ 19 มกราคม 2022 เวลา 09:51:14

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/oqj