18พ.ค.66 คุณสุนันท์ กาศธัญญกิจ และพญ.ธัญวรัตม์ ฉั่วกะบุตร บริจาคเงินจำนวน 540,000 บาท ให้เเก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่ออุทิศให้คุณจุฑารัตน์ ฉั่วกะบุตร โดยมี พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/d3rd