29 ตุลาคม 2566  คุณวริศ ยงสกุล , คุณนฤมล ยงสกุล และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

 

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/ghps