31 พฤษภาคม 2567
โครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย ปีที่2 โดยพระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี
บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด 20 เครื่อง ผ้าไตรจีวร 1 ชุด และวิทยุธรรมะ 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โดยมีนายพิตตินันท์ บัวศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ
ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น5 รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/y4e4