25เม.ย.2566 ขอขอบคุณ ลูกหลาน ธเนศธนสมบัติ (จ๋วนหงวน) บริจาคเงินจำนวน 500,000บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พญ.พยุงภัค สวนยา หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี และบุคลากรกลุ่มงานวิสัญญีร่วมรับมอบ ณ ห้องช่อม่วง รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/o3