21 พฤษภาคม 2567
มูลนิธิ น้ำทอง คุณวิศาล บริจาคเครื่อง Hemoperfusion จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท
ให้แก่หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนายแพทย์วิรุฬ นภาอัมพร ศัลยแพทย์ทรวงอก
พร้อมด้วยบุคลากรประจำหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ เป็นผู้รับมอบ ณ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ รพ.วชิระภูเก็ต
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tokg