วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 “บริษัท 1688 จำกัด” บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และนส.ปรีดา สุดขาว หัวหน้าฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต