7 สิงหาคม 2566 บจก.แสงดำรง บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และ พว.ชูศรี ติ้วสกุล หัวหน้าหอผู้ป่วยNICU เป็นผู้รับมอบ ณ ร้านแสงดำรง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/ywoi

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ywoi