วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ชมรมดนตรีบำบัด ภูเก็ต บริจาคเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยนั่งตรวจ จำนวน 12 ตัว ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดยนางสิริกาญจน์ คัลลาห์นะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ณ ตึกมะฮอกกานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต