29 พ.ย.66 คุณสมศักดิ์ เอี่ยวชูวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 5 รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/p9sm