คุณสมบูรณ์ จิรายุส และครอบครัว บริจาคเครื่องบีบเค้นด้วยแรงลมเป็นระยะเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน(Intermittent Pneumatic Compression System) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 98,500 บาท ให้แก่หอผู้ป่วยหลวงพ่อแช่มชั้น 4 โดยมี พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/3k9n