2 ตุลาคม 2566
คุณสมชาย โกลิบุตร(ยูเตี่ยน) และครอบครัว บริจาค 600,000 บาท
คุณวินัย จินดาพล และครอบครัว บริจาค 600,000 บาท
ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/cnvu

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/cnvu