11 มีนาคม 2567 คุณสมจิตต์ สุทธางกูร บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วย ตึกอายุรกรรม

298 เตียง โดยมี นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 5 รพ.วชิระภูเก็ต

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/egu7