18 เม.ย.2566 คุณศิวะซัน ศักดิ์แก้ว คณะร้อยหินและบ้านติ่มซำ บริจาคข้าวมันไก่ 100 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม นมกล่อง และผลไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ เนื่องในวันครบรอบสถาปนาเทวสถาน พระแม่ปัทมาวตีศรีลักษมี ภูเก็ต โดยมี คุณสุจินต์ ตรังวัชรกุล หัวหน้างานสารสนเทศทางการแพทย์ และคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/ra9n