29 มีนาคม 2567
คุณพิศมัย บุญเจริญ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลภูเก็ต
เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 รพ.วชิระ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fe32