29 พฤษภาคม 2567
คุณพัฒนพงษ์ เอกวานิช บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ
นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ
ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 5 รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/uoub