คุณบุญรอด อ่องรัตนา บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/j1mo