11 มิ.ย.66 ในนามของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอขอบคุณ คุณนุชจรี แซ่ตัน และครอบครัว ที่มอบอาหารเครื่องดื่มแก่ ผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยมีนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ งานประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต (ขอยกพรอันประเสริฐในสากลโลก ช่วยดลบันดาลให้ท่านมีความสุขตลอดไป)

https://www.vachiraphuket.go.th/links/r1D6

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/r1D6