11 พ.ค.66 คุณนิตยา ไกรทัศน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เนื่องโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยมีคุณสุจินต์ ตรังวัชรกุล หัวหน้างานสารสนเทศทางการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/6nww