9 กรกฎาคม 2567
คุณธัญดา ดำรงกิจการวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งแห่งแรก ของจังหวัดภูเก็ต “อาคารรังสีรักษา”
โดยมี พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ
ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 5 รพ.วชิระภูเก็ต

ในนามของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้
ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rvq