5 กรกฎาคม 2567
คุณณรัน-คุณชวัลนุช โกยสมบูรณ์ บริจาครถไฟฟ้า จำนวน1คัน ราคา 29,900 บาท ให้แก่ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งผู้ป่วย  โดยมีนางปารีชาติ นำชัยเจนกิจ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารหลวงพ่อแช่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xrcp