31 พฤษภาคม 2566 คุณฐิติวิชญ์ วัฒนสกุลพงศ์ บริจาคเงิน 56,469 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
โดยมีนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/B9A

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/B9A