28 ม.ค.2566 ขอขอบคุณ คุณชุดากานต์ จันทรา และคุณอรพรรณ กัลปพฤกษ์ บริจาคแพมเพิส สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี คุณสุรชัย ชูจิตต์ เวรอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ