วันที่ 6 มกราคม 2566 คุณจักรณัฐพันธ์ กิจประสาน และครอบครัว บริจาคเครื่องวัดความดันในเลือด แบบสอดแขน และแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด มูลค่า100,000 บาท แก่คลินิกเบาหวาน 360 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่ออุทิศให้แก่ นางสมศรี กิจประสาน โดยมี พญ.จารุวรรณ คงกิจ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ เป็นผู้รับมอบ ณ คลินิกเบาหวาน 360 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/wyn