25 ธ.ค.2564 ขอขอบคุณ คุณกนกวรรณ โลหะรักษ์ สนับสนุนข้าวยำพร้อมขนมหวาน จำนวน 50 ชุด ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต