1 ก.พ. 2566 คุณกนกวรรณ เจี่ยสกุล และครอบครัวบริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน 2 คัน และแพมเพิสสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนรับมอบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zylz