วันที่ 30 สิงหาคม 2565 “คณะสโมสรไลออนส์ ภูเก็ต” มาบริจาค ตุ๊กตา,ของเล่น,หนังสือนิทาน แก่ผู้ป่วยเด็ก ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2 อาคารบ้านคุณพุ่ม และมอบของใช้ ให้กับผู้ป่วย ตึกรติพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต