31 พฤษภาคม 2566 กลุ่ม RTC Thaicoon Thailand บริจาคเงิน 95,263.35 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
โดยมีนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/pdhX

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pdhX