แบ่งการจำแนกประเภทผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูงเป็น 2 ประเภท  คือ

1.เป็นการรักษาหลักเร่งด่วน    หมายถึง   ผู้ป่วยประเภทที่ต้องทำการรักษา  อย่างเร่งด่วน ( ภายใน 30  นาที)  ด้วยวิธีนี้เท่านั้น   ถ้าไม่รักษามีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค   อาจพิการ  หรือเสียชีวิตได้     ประเภทผู้ป่วย  แบ่งเป็น
1.  ผู้ป่วยโรคฟองแก๊สอุดตันในหลอดเลือดแดง  (Air or Gas   Embolism )
2.  ผู้ป่วยโรคจากการลดความกดอากาศ   ( Decompression Sickness )    ได้แก่ ผู้ป่วยโรคจากการดำน้ำ  /  โรคจากอากาศยาน  (เปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศจากต่ำมาสูงอย่างรวดเร็ว  ในกลุ่ม  นักบิน , ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน ,ผู้โดยสารเครื่องบิน ) / โรคจากการทำงานเหมืองใต้ดิน  / จากการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน / งานวางสายเคเบิลใต้ทะเล
3.  ผู้ป่วยโรคจากการสูดดมควันพิษ  จากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ( CO Poisoning )   , ก๊าซไซยาไนด์
การสำลักควันไฟ  (Smoke Inhalation)    จากเหตุไฟไหม้หรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับสารเคมี ต่างๆ

2.  เป็นการรักษาเสริม     หมายถึง ผู้ป่วยโรคอื่นๆที่ต้องการการรักษาเสริม ด้วยออกซิเจนความกดดันสูง มักเป็น ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางอายุกรรมหรือทางศัลยกรรมเดิมอยู่แล้ว มาเข้ารับการรักษาเสริมเพื่อช่วยทำให้โรคหายเร็วขึ้น
ประเภทผู้ป่วย  แบ่งเป็น
1.  การติดเชื้อของเนื้อเยื่อจากแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน   (Clostridial Gas Grangrene)
2.  การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อเนื่องจากการถูกบดขยี้    (Crush Injury: Compartment Syndrome, Acute Traumatic Ischemia)
3.  โรคแผลหายยาก  (Problem Wound)  ได้แก่
– แผลเบาหวาน  (Diabetic Ulcer )
– แผลเนื่องจากการกดทับ  (Decubitus Ulcer )
– แผลเนื่องจากการไหลเวียนในหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงไม่ดี (Venous Ulcer )
4.  โลหิตจางเนื่องจากการเสียเลือดจำนวนมาก (Exceptional Blood Loss)
5.   การติดเชื้อและมีการตายของเนื้อเยื่อ (Necrotizing Soft Tissue Inection)
6.   การติดเชื้อเรื้อรังของเยื่อหุ้มกระดูก  (Refractory Osteomyelitis)
7.   การปลูกถ่ายผิวหนังและกล้ามเนื้อ  (Compromised Skin Graft )
8.   การได้รับบาดเจ็บจากรังสี (Radiation Injury)
– กระดูกและเนื้อเยื่อตายเนื่องจากการได้รับรังสี   (Osteoradionecrosis/ORN)
– เนื้อเยื่อตายเนื่องจากการได้รับรังสี   ( Soft Tissue Radionecrosis /STRN)
– ฟันผุเนื่องจากการได้รับรังสี   (Radiation Carries)
9.   แผลไหม้จากความร้อน (Thermal Burn)
10. โรคฝีในสมอง (Intracranial Abscess)

 

Feature Photo by Jeremy Bishop from Pexels

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zjp