ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการคลินิกสูติ-นรีเวช นอกเวลาราชการ

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/bEK1