โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดบริการ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประกอบไปด้วย คลินิกแพทย์แผนไทย, คลินิกแพทย์แผนจีน, คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เริ่ม 28 มกราคม 2563 สอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่ 076-361234 ต่อ 2550