ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:47:32

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ysw