ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สารหนืดสำหรับผ่าตัดตา สารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท ๑.๘% w/v (PE-HA-LURON F ๑.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ eb๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/00a7

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 02:40:42