ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อถุงบรรจุเก็บเกล็ดโลหิตรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 28 ธันวาคม 2021 เวลา 03:25:23

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/um4d