ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อถุงบรรจุเก็บเกล็ดโลหิตรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ