ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าก๊อซแผ่นชนิดพับแล้วมีขนาด ๖”x๖” หนา ๒๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/vswz