ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๒๒,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 19 มกราคม 2021 เวลา 10:19:50

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/d5b3