ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb ๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

ปรับปรุงเมื่อ 04 กรกฎาคม 2024 เวลา 01:22:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0j0y