ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และอเกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2023 เวลา 01:45:01

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9qji