ตามที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ (PG๖๔๐๐๐๓๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:18:56

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qzi